Chovné podmínky a plemenný stadard.

Datum: 20.05.2018 | Vložil: Karel Plch

V poslední době hýbe děním v klubu plemenný standard ve vztahu k prokázání štvaní a stavění u chovných jedinců. Oba dva standardy HB a BB, které jsou uveřejněny na stránkách jak ČMKCHB tak i ČMKU jsem pozorně přečetl. Nikde jsem se nedočetl, že do standardu explicitně patří prokázání štvaní a stavění. Je tam uvedeno cituji :"Klasifikace FCI: Skupina 6 honiči a barváři
"Sekce 2 barváři s loveckou výkonnostní zkouškou, která splňuje a prověřuje specifické lovecké vlastnosti." Ptám se tedy kompetentních členů výboru jsou pro nás závazné předpisy FCI nebo ISHV. Které předpisy mají větší právní sílu.
Druhý problém, na který chci upozornit je změna chovných podmínek, které podle zápisu z výboru č.1./2018 platí od. 1. 4. 2018. Podle mého soudu, jsou v rozporu se stanovami klubu. Kokretně s ustanovením odst. 4.1.a. Tento odst. pravomoc změnu normativů zcela jednoznačně vyhradil konferenci klubu. Pokud respektujme, že do působnosti konference klubu patří i změna stanov , tak zcela jistě se to týká o změny chovných podmínek. Omlouvám se členům klubu, že jsem na tento problém jako předcházející předseda DR, neupozornil předcházejích výbor již dříve 10. 2. 2015 a 8. 12. 2015

Přidat nový příspěvek