Re: Chovné podmínky a plemenný stadard.

Datum: 21.05.2018 | Vložil: Norbert Pelc

Dovoluji si zde připojit několik informací k předchozímu příspěvku.
Citace z Chovatelského a zápisního řádu ČMKCHB:
IV. Chovní jedinci
2. Chovné podmínky bavorských a hannoverských barvářů stanoví svým usnesením výbor klubu. Tyto chovné podmínky mohou být výborem klubu doplněny, nebo upraveny.
Celé znění naleznete zde: https://www.barvar.eu/dokumenty/chovatelsky-rad/

Citace ze zápisního řádu ČMKU:
Čl. II.
6. Speciální podmínky chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a s právními předpisy upravujícími veterinární péči a ochranu zvířat proti týrání. Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, která zastřešuje a pro která je mezi ním a příslušnou plemennou knihou sepsána smlouva.
9. Chovatelské kluby mohou při respektování tohoto zápisního řádu sestavit vlastní zápisní řády, které stanoví cíle chovu. Tyto zápisní řády mohou stanovit přísnější podmínky, avšak musí vždy respektovat veškerá ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI a Zápisního řádu ČMKU. Tyto zápisní řády musí přiměřeně zohledňovat pracovní a užitné vlastnosti příslušných plemen, které jsou pro plemeno specifické.

Přidat nový příspěvek