Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dotaz na výsledky výstav

Datum: 21.10.2019 | Vložil: Norbert Pelc

Technická poznámka k svěžímu elaborátu pana Kosiny, kde tak nekompromisně napadá nelidské podmínky pro přijímání nových členů:

a) Řádným členem se může stát zájemce nad 18 let s platným loveckým lístkem a zbrojním průkazem. Řádný člen má právo volit a být volen do orgánů klubu. Zájemce podává přihlášku výboru klubu prostřednictvím vedoucího oblasti.

Tato podmínka byla navržena spádovou oblastí č.13, domovskou oblastí pana Kosiny a minulému výboru byla doručena dne 29.8.2018 pro jednání s aktivisty, které se konalo na Zadní Telnici. Řádná konference později tento bod navržený oblastí č.13 schválila.

Přidat nový příspěvek