Fórum

Upozornění p. Kosiny

Datum: 13.08.2018 | Vložil: Norbert Pelc

Upozornění pana Kosiny jsem zařadil jako bod k projednání na nejbližší výborové schůzi, aby se bez pochyb vyjasnilo, zda má reálný základ, nebo se jedná o pouhou osobní zášť. K objasnění skutečnosti, zda fena Unesca Osterwald absolvovala klubovou či speciální výstavu, doporučuji studium Klubového zpravodaje číslo 26/2017, strana 26, Speciální výstava barvářů s bonitací 3.9. 2016 - Jižní Portál, katalogové číslo psa 28.
Kopie přílohy PP je na adrese:
https://barvar.webnode.cz/_files/200011664-37cd438c72/pp_3.jpg

12.8.2018 - Upozornění poradci chovu - příp. dotaz.

Datum: 12.08.2018 | Vložil: Ing.Kosina Ivan

V chovných jedincích ČMKCHB je uvedena fena UNESCA OSTERWALD s nesplněnou chovnou podmínkou. V jejím zveřejněném průkazu původu nemá absolvovánu řádně klubovou výstavu. V jejím průkazu původu je uveden děda feny Artus Sterlitz-Alt, který je bratrem Arama Sterlitz-Alt s údajnými zdravotními problémy. Rovněž její rodiče nemají uveden v průkazu původu záznam o absolvování hlavní zkoušky (HP). Je toto snad přínos pro český chov ? Na tuto situaci jsem upozornil prostřednictvím spádové schůze oblasti č. 13, dne 6.5.2018 za účasti poradce chovu BB p. Skácila a člena revizní komise Ing. Peterky. Přes tuto nesrovnalost byla fena údajně dle "facebooku" kryta v zahraničí. Domnívám se, že aspoň člen výboru, jednatel a pověřenec pro styk se spádovými oblastmi Ing. Vodolán, měl na tuto skutečnost reagovat a přenést problém do jednání výboru klubu. Čte někdo z výboru zápisy ze spádových schůzí ? Z mého pohledu se zřejmě jedná o hru na "Mrtvého brouka". Dotaz a upozornění vznesl Ing. Kosina Ivan.

Re: 12.8.2018 - Upozornění poradci chovu - příp. dotaz.

Datum: 13.08.2018 | Vložil: zdenek havlíček

... a tato pověst drahý příteli pokračuje: Z tohoto zahraničního krytí měla fenka již čtyři štěňata, která jsou nyní již u svých nových majitelů, já pevně věřím, že k jejich plné spokojenosti a samozřejmě majitel za ně utržil móóře móóc penízků... Horridó a s veškerou úctou Zdeněk Havlíček, její majitel

Re: Re: 12.8.2018 - Upozornění poradci chovu - příp. dotaz.

Datum: 13.08.2018 | Vložil: Ing. Kosina Ivan

Na těchto "stránkách" by měla být uváděna pouze fakta!

účast na 60. výročí založení KCHF.

Datum: 09.07.2018 | Vložil: ing.Július Alexa

Přátelé barvářníci.30.6. jsem se zúčastnil oslav 60. výročí založení KCHF v překrásném prostředí Malé Fatry kolem horského hotelu Granit Smrekovica.Účastni byly představitelé německého,rakouského,polského,maďarského a italského klubu chovatelů barvářů.Přijel i náš předseda p.ing.Norbert Pelc.Oslavy zahájil předseda KCHF ing.Tibor Gešvandtner.Pokračovala slavnostní mše kde zároveň byla vysvěcena překrásná,vyšívaná a nová standarda KCHF.Mše probíhala v horské,dřevěné kapličce s dřevěným vyřezávaným oltářem.Pak dopoledne následovala bonitace.Odpoledne bylo provedeno vyhodnocení starších,zasloužilých členů klubu.Mezi jinými 92 letý čestný předseda klubu pan ing.Bronislav Baka,bývalý předseda pan ing Karol Chvála i dlouholety poradce chovu pan MVDr.Tibor Želtvay.Následovalo folklorní vystoupení souborů z okolí.Při slavnostní večeři předaly představitelé cizích klubů pamětné předměty.Celá akce měla velmi důstojný ráz,probíhala v družném a přátelském duchu a organizačně byla připravena skutečně na úrovni.
Této akce jsem se zúčastnil sám za sebe ,jako člen KCHF a jak chlapci mi říkají slovák ze Šumavy ale i takto jim chci poděkovat a myslím i Pepík Kouba který tam přijel taky za velmi srdečné přijetí a starostlivost o nás.
Jen tak v krátkosti jsem vás chtěl seznámit s touto význačnou akcí pro československé barvářníky.
Fotky jsou na webu KCHF.
Július Alexa

Re: účast na 60. výročí založení KCHF.

Datum: 10.07.2018 | Vložil: Josef Kouba

Jen malá oprava, jednalo se o Velkou Fatru

Re: Re: účast na 60. výročí založení KCHF.

Datum: 10.07.2018 | Vložil: ing.Alexa Július

Pepíku díky.Vloudila se chybička.Omlouvám se.

Dotaz výstava

Datum: 02.06.2018 | Vložil: Kamila Nová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat kdy budou k dispozici výsledky z klubové výstavy? Děkuji.

Chovné podmínky a plemenný stadard.

Datum: 20.05.2018 | Vložil: Karel Plch

V poslední době hýbe děním v klubu plemenný standard ve vztahu k prokázání štvaní a stavění u chovných jedinců. Oba dva standardy HB a BB, které jsou uveřejněny na stránkách jak ČMKCHB tak i ČMKU jsem pozorně přečetl. Nikde jsem se nedočetl, že do standardu explicitně patří prokázání štvaní a stavění. Je tam uvedeno cituji :"Klasifikace FCI: Skupina 6 honiči a barváři
"Sekce 2 barváři s loveckou výkonnostní zkouškou, která splňuje a prověřuje specifické lovecké vlastnosti." Ptám se tedy kompetentních členů výboru jsou pro nás závazné předpisy FCI nebo ISHV. Které předpisy mají větší právní sílu.
Druhý problém, na který chci upozornit je změna chovných podmínek, které podle zápisu z výboru č.1./2018 platí od. 1. 4. 2018. Podle mého soudu, jsou v rozporu se stanovami klubu. Kokretně s ustanovením odst. 4.1.a. Tento odst. pravomoc změnu normativů zcela jednoznačně vyhradil konferenci klubu. Pokud respektujme, že do působnosti konference klubu patří i změna stanov , tak zcela jistě se to týká o změny chovných podmínek. Omlouvám se členům klubu, že jsem na tento problém jako předcházející předseda DR, neupozornil předcházejích výbor již dříve 10. 2. 2015 a 8. 12. 2015

Re: Chovné podmínky a plemenný stadard.

Datum: 21.05.2018 | Vložil: Norbert Pelc

Dovoluji si zde připojit několik informací k předchozímu příspěvku.
Citace z Chovatelského a zápisního řádu ČMKCHB:
IV. Chovní jedinci
2. Chovné podmínky bavorských a hannoverských barvářů stanoví svým usnesením výbor klubu. Tyto chovné podmínky mohou být výborem klubu doplněny, nebo upraveny.
Celé znění naleznete zde: https://www.barvar.eu/dokumenty/chovatelsky-rad/

Citace ze zápisního řádu ČMKU:
Čl. II.
6. Speciální podmínky chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a s právními předpisy upravujícími veterinární péči a ochranu zvířat proti týrání. Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, která zastřešuje a pro která je mezi ním a příslušnou plemennou knihou sepsána smlouva.
9. Chovatelské kluby mohou při respektování tohoto zápisního řádu sestavit vlastní zápisní řády, které stanoví cíle chovu. Tyto zápisní řády mohou stanovit přísnější podmínky, avšak musí vždy respektovat veškerá ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI a Zápisního řádu ČMKU. Tyto zápisní řády musí přiměřeně zohledňovat pracovní a užitné vlastnosti příslušných plemen, které jsou pro plemeno specifické.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.