Fórum

..IHB....

Datum: 15.01.2021 | Vložil: straka antonín

..děkuji za vyčerpávající odpověď, nejsem zabedněnec, ale výboru by se nic nestalo , kdyby občas něco napsal na stránky..viz např.slovenský klub...a jak píše Pepa Jeřábek...je to úřední šiml a my, co nejme příjemci státních peněz či různých pevných platů, musíme reagovat trochu jinak..a použít i ten selský rozum..hlavně ať už to brzy skončí..

IHB

Datum: 13.01.2021 | Vložil: Ing. Josef Jeřábek

Mám jenom poznámku k nemožnosti konání IHB. Ale nepřipadá mi, že by se při IHB musela porušit vládní nařízení a pohybu maximálně dvou osob. Při IHB přece není nutné, aby všichni byli pohromadě, může se držet distanc mezi účastníky a nemusí se "držet za ruce". Navíc asi stále platí výjimka na provozování lovu. Když se jde na dosled normálně, tak to asi nejenom smíme, ale i musíme. Pokud se asi dá dotaz, na MZ nebo hygienu, tak samozřejmě řeknou, že nelze, ale specifika IHB jsou trochu jiná a nejedná se o žádnou hromadnou akci a úřednici asi sotva vědí o co se jedná. Pokud je to omezení na základě jasného zákazu se strany státní správy, tak s tím nic neuděláme, ale pokud ne, nejedná se totiž o žádnou hromadnou a plánovanou akci, tak abychom si nekomplikovali život víc, než je nezbytně třeba. V tomto případě tedy nejsem úplně přesvědčen, že se opatření vlády v případě IHB porušují.

Re: IHB

Datum: 13.01.2021 | Vložil: Straka Antonín

Ahoj Pepo..ale to by takto musel někdo uvažovat a mít zájem to řešit....bohužel..jaký povel, takový výkon a je to snadné se vést na vlně nic nedělání než se pokusit něco dělat.....

Re: Re: IHB

Datum: 13.01.2021 | Vložil: Jiří Mostecký

Naprostý souhlas s Josefem i kolegou Strakou . Mimo jiné je myslivost zařazena do "obdobných činností", tedy její výkon je povolen ( mám jednoznačný výklad od Min. zdravotnictví).
V každém případě je IHB proveditelná bez porušení nařízení.

Re: Re: Re: IHB

Datum: 13.01.2021 | Vložil: Jiří Mostecký

Výňatek ze sdělení MZ na můj dotaz ohledně výkonu práva m yslivosti dle Nařízení vlády ze dne 18.12.2020 : " Jedná se o výjimku v podobě výkonu jiné obdobné činnosti. Výjimka v podobě cest k výkonu jiné obdobné činnosti je umožněna také v noci, tj. po 21. hodině. "

Re: Re: Re: Re: IHB

Datum: 13.01.2021 | Vložil: Žáček Jiří

Zdravím všechny vespolek! Původně jsem chtěl pomlčet, ale přispěji. Ať tedy někdo něco zkusí s touto nesmyslnou situací udělat. V sobotu 9.1. jsem tři hodiny sháněl potřebnou skupinu lidí, abych mohl zkusit štěstí se svou fenkou, ale nakonec pořadatel zkoušky/oms/ vynesl verdikt o nemožném uskutečnění kvůli vládním nařízením. Absurdní je fakt, že naháňka, kde byl kus postřelen se koná a dosled v pěti lidech nelze provést.

Re: Re: Re: Re: Re: IHB

Datum: 13.01.2021 | Vložil: Jiří Mostecký

To co dnes chybí ve společnosti je selský rozum.

Re: IHB

Datum: 14.01.2021 | Vložil: Marek Kraus

Pro Ing. Jeřábka - Ahoj Pepo, organizátorem zkoušky IHB je Českomoravská myslivecká jednota, která se řídí platnými předpisy schválenými Ministerstvem zemědělství. V tomto případě se jedná o zkušební řád, ve kterém se píše, že zkoušky se musí účastnit minimálně 4 osoby. Sám jsi kontrolním orgánem, tak Ti musí být jasné, že pokud budou na tabulkách podepsáni 4 lidé, jedná se o porušení dalšího předpisu a to Usnesení vlády č. 1373. Pokud nejsou podepsáni čtyři lidé na výsledkové tabulce, jedná se o porušení zkušebního řádu. Sledování z nějaké větší vzdálenosti asi nebude ve výsledku nikoho zajímat. Chápu všechny OMS ČMMJ, které nechtějí v této době zkoušku IHB organizovat. Jedná se opravdu o porušení nařízení vlády.

Pro pana Straku - Ahoj Tondo, právě proto, že úředníci měli zájem uvažovat, byla myslivost alespoň částečně vyjmuta z vládních opatření. Uvědom si, že všichni tak, jak tady teď sedíme, jsme mohli sedět doma a čekat až zaplatíme nájem za honitbu, do které bychom měli zakázán přístup, viz restaurace apod. Myslivost byla zařazena do jiných obdobných činností a to z důvodu nutnosti regulace početních stavů zvěře. Byl bych rád, i když je to u tebe těžké, aby sis uvědomil, že v republice bylo zrušeno několik zkoušek, memoriálů, které mají dlouholetou historii. Týká se to především ohařů a honičů. Nemyslím si, že by 400 členů ČMKCHB někoho zajímalo, když MZ, MZe a MPMR nepovolilo několik chovatelských a zahrádkářských akcí a to se bavíme cca o 1mil. členů těchto organizací a případných voličů.

Pro Ing. Mosteckého – Dobrý den pane inženýre, stanovisko Ministerstva zemědělství v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví k Usnesení vlády České republiky bylo novelizováno a to dne 23. prosince 2020 stále se jedná o č. 1373. V tomto stanovisku se i nadále píše, že - výkon práva myslivosti – individuální i společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře). Tato činnost je považována ve smyslu bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. usnesení vlády č. 1375 i nadále za „jinou obdobnou činnost“ a uvedený zákaz se na ni nevztahuje. Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády. V dalších bodech se píše, že v případě výkonu práva myslivosti nemusíme dodržovat „večerku“ ve 21 hod. Bohužel nikde jsem tam nic nečetl o konání zkoušek a podobných záležitostech. Je možné, že Váš výklad z ministerstva zdravotnictví, o kterém píšete, je opět jiný a určitě lepší, než ten s kterým pracujeme my. Naše stanovisko, naleznete na stránkách MZe v sekci myslivost. Zároveň toto stanovisko posílám adminovi, aby ho umístil na web barvar.eu, aby nevznikaly zase nějaké pochybnosti a zaručené informace, že někdo něco dělá špatně.

Pro pana Žáčka – Nikdo Vám v dosledu nebrání, jen se to nikam nebude zapisovat. Obdobných případů bude více, ostatně já sám jsem jeden z nich.

Selský rozum je to, když se někdo nechce nechat přizpůsobit a chce si dělat co se mu zamane ?

Re: Re: IHB

Datum: 15.01.2021 | Vložil: Ing. Josef Jeřábek

Marku děkuji za odpověď. Moc jsi mně nepotěšil, ale co se dá dělat. Bohužel se ale domnívám, že tady tedy řehtá úřední šiml jako zběsilý. Mám s ním v souvislosti s C19 osobní zkušenost, kdy jsem se asi před měsícem informoval na MZ a na hygieně, zda můžeme tedy lovit v noci a zda se na nás vztahuje zákaz vycházení - odpověď byla ano, pro lidomyslivce platí, není to výkon povolání. Druhý den byla zveřejněna platná výjimka na lov. Zákaz vycházení se na myslivce nevztahoval obecně. Ale trpělivost přináší růže, ale někdy poškozenou nervovou soustavu.

Re: Re: IHB

Datum: 17.01.2021 | Vložil: Žáček Jiří

Jen reaguji na vzkaz,asi jsem se špatně vyjádřil,dosledem v pěti jsem myslel IHB. Nikoho nechci osočovat ani urážet, napsl jsem to jen kvůli informovanosti lidí. Snad se vrátí lepsí časy.....

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>