Seznam pověřených osob pro dosvědčení štvaní a stavění v praxi