Štěstí a perfektní práce - IHB. - Agnes z Cínoveckého vrchu

11/10/2011 08:11

Před obědem zazvonil telefon a kolega z našeho mysliveckého sdružení mě požádal o dohledávku postřeleného kusu.
Než jsme přijeli na nástřel ,dozvěděl jsem se od střelce ,že šlo o jelena I.věkové třídy ,který přecházel cestu a na stopu byla již nasazena mladá fenka bavorského barváře ,kterou vlastní střelec Tomáš.

Dokonce ji po nalezení poslední barvy vypustil ,ale po několika minutách se mu vrátila.
Našel prý i úlomek kosti ,který jsme pak již nenašli.
Agnes s velkou chutí zalehla do řemenu a táhla jako nikdy předtím.Po 500 metrech jsme už neměli žádnou barvu ,a já začal být nejistý.Uklidňoval mě však velký zájem fenky o stopu a občas čerstvý otisk jeleního spárku v měkké půdě.Agnes nezvedla nos od stopy a neustále mě táhla.
Přiblížily jsme se k hranici našeho revíru a Tomáš zahlédl pár kapek barvy ,bylo jasné ,že tam postřelený kus zastavil.
Ušli jsme dalších 100 metrů ,které byly opět bez barvy a já zaslechl nedaleko zalomení .Byli jsme již na hranici ,tak jsem se rozhodl Agnes vypustit a za necelou minutu již Agnes hlasitě štvala a jelena zastavila.
Tomáš je mezi myslivci znám jako perfektní střelec ,tak jsem mu povolil dostřelit jelena na krk .Byl však tak vyklepaný ,že jelena dvěma ranami chybil a strašně naštvaná Agnes hnala jelena okolo nás do sousedního revíru ,kde jej opět zastavila.
Vzal jsem Tomášovi kulovnici a zavolali jsme mysliveckému hospodáři ,aby upozornil sousedy o naší dohledávce ,protože jelen měl přestřelený pravý přední běh a v hustém mladém porostu to mohlo být ještě hodně dlouhé.
Několikrát jsme se dostali k stavěnému jelenovi na několik metrů ,ale v husté krytu jsem nemohl střílet.Jakmile nás zaslechl nebo zahlédl dal se na útěk ,ale agresivní barvářky se už nezbavil.Při jednom stavění jsem střelil přes větve na komoru ,ale škrábl jsem ho pouze na spodní straně hrudníku.Byla to chyba mohl jsem trefit Agnes ,větve změnily směr střely .
Při dalším stavění jsem opět střílel mezi modřínové větve,ale po výstřelu už nebylo slyšet hlášení barvářky a jelen ležel 50 metrů od nástřelu.
Agnes byla zakousnutá do krku jelena ,který již odkazoval .Pro jistotu jsem použil i chladnou zbraň .
Fenka má již desítky nebezpečných dohledávek a zde předvedla výkon ,s kterým by se umístila velice dobře i na kterékoliv mezinárodní soutěži.
 

                Horrido 

                                   Petr Hennrich

Fotogalerie: Štěstí a perfektní práce - IHB. - Agnes z Cínoveckého vrchu