Mezinárodní rozhodčí

22.09.2021 08:25

 

Vážení,

Českomoravská myslivecká jednota bude do konce tohoto roku rozšiřovat řady mezinárodních rozhodčích. V případě, že se chcete stát mezinárodním rozhodčím pro posuzování lovecké upotřebitelnosti psů, a splňujete následující podmínky, stáhněte si tiskopis na stránkách https://www.loveckypes.cz/dokumenty-pro-rozhodci/ „Žádost o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích“. Žádost vyplníte a zašlete na adresu sekretariátu ČMMJ.

 

Podmínky pro jmenování mezinárodních rozhodčích pro zkoušky a soutěže loveckých psů:

1) Mezinárodním rozhodčím může být na vlastní žádost jmenován rozhodčí který:

a) Posuzuje nejméně 5 let a vykonával funkci rozhodčího, nebo vrchního rozhodčího nejméně 3x na akcích se zadáváním CACT nebo navrhovaném CACIT, nebo posuzoval nejméně 2x IHB a 1x soutěž barvářů se zadáváním CACT nebo navrhováním CACIT

b) Je členem členského subjektu ČMKJ a ČMMJ

c) Není v trestu pro porušení kynologických předpisů souvisejících s výkonem nebo chovem psů

2) Podkladem pro jmenování mezinárodním rozhodčím musí být zkoušky pořádané dle Zkušebních řádů ČMMJ, Soutěžních řádů ČMKJ a Zkušebních řádů FCI. Mezinárodním rozhodčím nemůže být jmenován rozhodčí, který má aprobaci pouze na Zkoušky vloh. Více informací naleznete v metodice pro jmenování mezinárodním rozhodčím na stránkách https://www.loveckypes.cz/dokumenty-pro-rozhodci/

 

Marek Kraus