Pozvánka na náhradní členskou schůzi ČMKCHB, z.s.

08.06.2022 08:00


 

Pozvánka na členskou schůzi ČMKCHB, z. s., která se koná v pátek dne 24.6. 2022 na adrese:

Školní lesní podnik v Kostelci n. Č. lesy, Nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy ( zámek)
Zahájení schůze je v 17:00 hodin.


Program jednání členské schůze:
1. Zahájení a přivítání členů ČMKCHB, z.s.
2. Zpráva o činnosti výboru od minulé členské schůze.
3. Předložení účetní uzávěrky za rok 2021 + schválení nových čestných členů
4. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
5. Zpráva o situaci v chovu barvářů u obou plemen.
6. Diskuze.
7. Usnesení členské schůze.
8. Závěr.

Tato členská schůze je náhradní členskou schůzí za neusnášeníschopné zasedání z 27.5.2022 Kostelci n.Č.l.. Platí, že na náhradním zasedání členské schůze se může jednat pouze o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Tento postup je dle § 257 Obč. zák.

Pozvánka ve formátu pdf zde...