Předběžné zkoušky barvářů OMS Klatovy

26.09.2023 19:00

V sobotu dne 7.10.2023 proběhnou Předběžné zkoušky barvářů OMS Klatovy v honitbě Jezvinec LČR s.p. - LS Klatovy za spolupráce spádové oblasti č. 11. Žádám tímto členy oblasti, kteří na jarní schůzi spádové oblasti přislíbili pomoc s organizací letošní celostátní soutěže o účast, po ukončení zkoušek proběhne krátká schůzka ohledně organizačního zabezpečení soutěže. 

Děkuji a těším se na setkání s Vámi, za spádovou oblast č.11 

Mojmír Kabát a David Bauch