Schůze spádové oblasti č. 11

06.03.2023 10:30

Spádová oblast č. 11 Šumava - západ pořádá schůzi spádové oblasti.

Schůze se uskuteční v pátek 24.3. 2023 od 17 hodin v Hotelu Zach v Zelené Lhotě.

Vaše účast je žádoucí, na schůzi budou podány informace a bude projednáno pořádání letošní výstavy a celostátní soutěže v naší oblasti.

Za spádovou oblast se na vás těší

David Bauch a Mojmír Kabát.