Výcvikové dny spádové oblasti č.5 Šumperk - Jeseník

15.07.2022 12:00

Výcvikové dny oblasti č.5 se budou konat ve dnech 13.8.2022 a 10.9.2022 ve Vernířovicích v honitbě Obora LČR,s.p.-LS Janovice.

Zájemci mohou nahlásit požadavky na stáří stopy telefonicky p. Rudolfu Vrbovi, tel. (+420) 728 755 449.

Na výcvikovém dni bude i lanovka s atrapou zvěře.

Přednost mají psi ze spádové oblasti č.5.