Výcvikový den spádové oblasti č.5 Šumperk - Jeseník

19.08.2022 09:09

Výcvikový den oblasti č.5 se bude konat dne 10.9.2022 ve Vernířovicích v honitbě Obora LČR,s.p.-LS Janovice.
Zájemci mohou nahlásit požadavky na stáří stopy telefonicky p. Rudolfu Vrbovi, tel. (+420) 728 755 449.
Přednost mají psi ze spádové oblasti č.5.