Zpráva pro rozhodčí nominované na soutěž

19.10.2021 09:40

Vážení rozhodčí.

Klub zaslal v dostatečném termínu na ČMKJ žádost o delegaci rozhodčích. Ze strany ČMKJ došlo k průtahům ohledně soutěžního řádu. Klub má vše splněno a čekáme na delegování rozhodčích od ČMKJ. Věřím, že do konce týdne delegaci obdržím. Následně pak rozhodčím elektronicky zašlu delegaci a propozice. Za průtahy se omlouvám ale nejsou zaviněny klubem.

Ota Buršík